”Mycket nöjd med resultatet!”

Arbetet gick snabbt och smidigt mycket nöjd med resultatet. Bra kommunikation