Boka ett möte!

Sundboms El

Jordfelsbrytare

Att installera en jordfelsbrytare kan rädda liv. Varje år inträffar tyvärr ett flertal elolyckor där människor skadas eller avlider till följd av de skador som strömgenomgång orsakar på inre organ och vävnader. Dessa olyckor kan ofta förhindras genom att installera en jordfelsbrytare. 

Jordfelsbrytaren är en billig och smått genialisk uppfinning. Kort sagt mäter den strömmen som går ut från centralen i huset eller lägenheten. Tar strömmen ”fel” väg och läcker över till jord någonstans i elanläggningen bryter jordfelsbrytaren inom några hundradels sekunder innan någon skadlig ström uppstår. 

Räddar liv

Jordfelsbrytaren anses förhindra 9 av 10 elolyckor som annars skulle riskera att få en dödlig utgång!

Rabatt på försäkringspremien

En jordfelsbrytare är även ett skydd mot brand då den bryter strömmen om en läckström uppstår. En läckström kan generera en värmeutveckling och i värsta fall en elbrand.

Frågor & svar

Vanligaste frågorna om jordfelsbrytare

För fler frågor se vår FAQ sida