Boka ett möte!

Sundboms El

Elcentraler

Att byta elcentral kan ofta vara en god investering för att få kontroll över hjärtat i elinstallationen. Ett byte behöver inte heller vara så dyrt som många tror, särskilt inte om ROT-avdrag kan nyttjas.

Dagens elcentraler, så kallade normcentraler, har säkringar som inte behöver bytas då de löst ut. Efter att felet åtgärdats återställer man bara säkringen och anläggningen fungerar igen. I en central av denna typ är det enkelt att komplettera med fler säkringar om de man har inte räcker till eller om man vill ha en separat jordfelsbrytare för en viss del av huset.

Dessutom finns det en mängd olika tillbehör. Vad sägs om ett astronomiskt tidur som styr ytterbelysningen eller varför inte en separat energimätare för att se hur mycket energi den som hyr gårdshuset av dig förbrukar? Allt under ett och samma lock och installationen blir snygg och prydlig.

ROT-avdrag

Ett byte behöver inte heller vara så dyrt, kontakta oss för frågor angående ROT-avdrag

Tillbehör

Astronomiskt tidur, energimätare, snyggt och prydligt under samma lock. Kontakta oss för mer info angående tillbehör