Boka ett möte!

Sundboms El

Fastighetskontroll KNX

Överallt där det installeras el erbjuder KNX flera fördelar till arkitekter, formgivare, hantverkare och framförallt fastighetens ägare och nyttjare.

Låga driftkostnader leder till sparande av energi. Genom att belysning och värme endast används vid behov, t ex enligt förprogrammerade tider eller vid närvaro av personer, sparas både energi och pengar. Ytterligare belysning kan även styras av faktorer som mängden inkommande dagsljus men samtidigt behålla en behaglig miniminivå vid arbetsplatser och med det minska energikostnaderna.

Genom att sammankoppla alla komponenter genom en buss minskas installationstiden rejält. Ett unikt verktyg kallat ETS (Enginering Tool Software) som är oberoende av tillverkare gör det möjligt att sammankoppla KNX-produkterna. Då verktyget är oberoende av tillverkare kan komponenter från olika tillverkare enkelt integreras i systemet, även om de använder sig av olika gränssnitt för kommunikation (Twisted Pair-kabel, radiokommunikation, strömkabel eller IP/Ethernet).

Tekniken är flexibel och anpassad till framtiden!

Lägre kostnader

Spara energi genom att belysning och värme endast används vid behov

Enkel integrering

Framtidsanpassad då verktyget är oberoende av tillverkare. Olika tillverkare kan enkelt integreras i systemet.