fastighetskontroll

knx

Överallt där det installeras el erbjuder KNX flera fördelar till arkitekter, formgivare, hantverkare och framförallt fastighetens ägare och nyttjare.

Låga driftkostnader leder till sparande av energi. Genom att belysning och värme endast används vid behov, t ex enligt förprogrammerade tider eller vid närvaro av personer, sparas både energi och pengar. Ytterligare belysning kan även styras av faktorer som mängden inkommande dagsljus men samtidigt behålla en behaglig miniminivå vid arbetsplatser och med det minska energikostnaderna.

Genom att sammankoppla alla komponenter genom en buss minskas installationstiden rejält. Ett unikt verktyg kallat ETS (Enginering Tool Software) som är oberoende av tillverkare gör det möjligt att sammankoppla KNX-produkterna. Då verktyget är oberoende av tillverkare kan komponenter från olika tillverkare enkelt integreras i systemet, även om de använder sig av olika gränssnitt för kommunikation (Twisted Pair-kabel, radiokommunikation, strömkabel eller IP/Ethernet).

Tekniken är flexibel och anpassad till framtiden!  Läs mer om KNX!

Läs mer om ROT-avdrag:

Du har möjlighet att få en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per år. Förutsättningen är att du anlitar en hantverkare med F-skattsedel för jobbet samt att du äger fastigheten.

Sundboms Elinstallationer AB innehar F-skattesedel och svensk elbehörighet, ABL.

ROT-avdraget är en bra möjlighet för många att få gjort det där lilla extra. Det kan till exempel vara att installera infravärme för att förlänga sommaren.

Eller varför inte få monterat upp lite ytterbelysning inför den stundande hösten och vintern. Alla våra tjänster täcks av ROT-avdraget, notera att det endast är arbetskostnaden som är avdragsgill, inte materialkostnaden.

Mer information om förutsättningar för avdraget kan du hitta på Skatteverkets hemsida.

Sundboms Elinstallationer

Vi stödjer idrotten!