”Jobbade snabbt och effektivt!”

Jobbade snabbt och effektivt. Lyhörda och flexibla då vi la till en del extra jobb på plats som löstes utan problem.